بلاگ

خرداد 14
همایش کم درآمدان اصفهان 1402

️همايش کم درآمدان گمنام ناحیه۳اصفهان ما با حس شفقت، پذیرش خود را آغاز میکنیم و به این…

بهمن 28
جشن شش سالگی انجمن کم درآمدان

کارگاه به همراه جشن ۶ سالگی انجمن کم‌درآمدان گمنام ?‍♂️?‍?:همزمان حضوری و مجازی…

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 9

جلسات مجازی و حضوری استان یزد   نگرش نو یزد (مجازی) یزد1 (حضوری) یزد2 (حضوری)…

خرداد 10
آدرس جلسان ناحیه 7

جلسات حضوری و مجازی هرمزگان،فارس،بوشهر،خوزستان و قسمتی از کرمان شماره تلفن ماندگار…

خرداد 10
آدرس جلسات ناحیه 6

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان صبح معلم مشهد (حضوری) جلسه کامیابی…

خرداد 09
آدرس جلسات ناحیه 5

حضوری و مجازی کرمان و سیستان بلوچستان نور زاهدان (مجازی) کامیابی سیرجان (حضوری) ایده…

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه سه

جلسات انجمن کم درامدان گمنام ناحیه سه حضوری و مجازی استان اصفهان،شهرکرد،آباده   آرامش…

خرداد 08
آدرس جلسات ناحیه دو

جلسات نا حیه دو مجازی کم درآمدان گمنام طلوع خورشید (6صبح) جلسه تازه واردین (مجازی) سحر…

اسفند 05
آدرس جلسات نواحی ua ایران

لیست آدرس جلسات براساس نواحی9 گانه انجمن کم درآمدان گمنام ایرانحضوری و مجازی 2-ناحیه…