سوالات پر تکرار

آدرس جلسه :

آدرس جلسه: سه راه نیروگاه، به سمت نیروگاه زاینده رود ۳، مسجد صاحب الزمان
روز برگزاری جلسه: یکشنبه
ساعت برگزاری جلسه: 17/30تا19
مکان برگزاری جلسه: اصفهان
لینک برگزاری جلسه: ورود به جلسه آنلاین
آدرس بلد یا گوگل مپ جلسه: برای دیدن روی نقشه کلیک کنید