آدرس جلسان ناحیه 7

جلسات حضوری و مجازی هرمزگان فارس بوشهر کرمان

شماره تلفن آدرس جلسات ناحیه 09170340915

گروه ساحل آرامش بانوان خونسرخ (حضوری)

جلسه باران فراوانی به شکرانه خداوند(حضوری)

جلسه اقدام و عمل اهواز (آقایان و بانوان) شنبه-سه شنبه و پنجشنبه

گروه امید ملاثانی (حضوری)

جنت شیراز (حضوری)

گروه کامیابی جیرفت(حضوری)

جلسه حضوری قلعه گنج (حضوری)

گروه معجزه هشتبندی (حضوری)

چشم انداز رودبار(حضوری)

حاجی آباد جیرفت (حضوری)

چشم انداز اهواز (حضوری)

جلسه فراوانی بندر خمیر

امید منوجان (حضوری)

گروه گچین بالا

جلسه مرودشت بانوان

جلسه آزادی شیراز (آقایان و بانوان)

جلسه فرا آگاه رودان

جلسه کامیابان بندرعباس (حضوری)

جلسه موفقیت (بانوان) شنبه-دوشنبه و چهارشنبه

جلسه همدلان

جلسه نور آبشورک (اقایان و بانوان) یکشنبه

ثروتمندان بندرعباس (حضوری)

ثروت و سعادت(آقایان و بانوان) شنبه-سه شنبه- پنجشنبه

جلسه نگرش نو انگوران ( بانوان) دوشنبه و چهارشنبه

جلسه باور فراوانی مرودشت (آقایان)

گروه بانوان خواجه عطا (حضوری)

جلسه کامیابی ایذه (آقایان و بانوان) شنبه-دوشنبه و چهارشنبه

جلسه کامیابی بانوان (محله گلچین بالا) روزهای چهارشنبه

روشنگران دمیلو( بانوان) روزهای شنبه و دو شنبه

جلسات مجازی آنلاین

جلسه مجازی چشم انداز اهواز (مجازی)

توانگران بوشهر (مجازی)

نشریات ظهر (مجازی)