آدرس جلسات ناحیه دو

جلسات نا حیه دو مجازی کم درآمدان گمنام

طلوع خورشید (6صبح)

جلسه تازه واردین (مجازی)

سحر خیزان (6 صبح)

اقدام عمل جمعه (مجازی)

معامله گری و سرمایه گزاری (مجازی)

8 صبح

تعهد

نگرش نو یزد

گروه سنندج

گروه بانوان

فراوانی گرگان

فقط برای امروز (مجازی)

جلسه بانوان ua (مجازی)

جلسه فروش با آرامش (مجازی)

جلسه چهارمحال (مجازی)

طلوع خورشید (مجازی)

گروه ایران 8 شب (مجازی)

گروه بهبودی آقایان (مجازی)

کم درآمدان آذربایجان (مجازی)

قلعه گنج (مجازی)

امید گلبهار (مجازی)

بازایابی معنوی (مجازی)

اهداف (مجازی)

امید و کامیابی (مجازی)

جلسه 8 صبح (مجازی)

چشم انداز (مجازی)

گروه فارسی زبان ایران – اروپا (مجازی)

نور زاهدان (مجازی)

ایمان کاشان

بالاتر از نه رقم

فریاد فراوانی

گروه بانوان 2

جلسه قلعه گنج

اطلاع رسان ناحیه دو: 09036996828

وبسایت: ناحیه دو

ابتدا برنامه فری کنفرانس را نصب کنید تا بتوانید وارد جلسات شوید.

نمایش جلسات آنلاین انجمن کم درآمدان گمنام.

نظر

  • نظرات بسته شده است.