انجمن کم درآمدان گمنام ایران

کم درآمدی شامل چیزهای گوناگونی می شود و فقط در مورد پول نیست.
انجمن کم درآمدان گمنام انجمنی متشکل از زنان و مردانی است که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر سهیم می شوند تا بتوانند مشکل مشترکشان را حل و به یکدیگر کمک کنند تا از کم درآمدی بهبود یابند.
اساس انجمن بر گرفته شده از انجمن الکلی های گمنام و بر پایه 12 قدم و 12 سنت بنا شده است و شعار برنامه فراوانی، آزادی، آرامش و کامیابی می باشد.

اعضای UA  بصورت فردی و با یاران عملکردی و گروه های پشتیبان شان از حمایت و نیروی انجمن دوازده قدمی و نیز ابزار های دیگر بهره می برند تا قابلیت های خود را بهتر عملی سازند و زندگی خود را بر اساس پاسگزاری و آرامش پایه ریزی کنند.

کم درآمدی چیست؟
کم درآمدی به معنای کمتر از حد بودن است صرف نظر از اینکه چقدر پول در می آوریم.
خدای عزیزم
مسائل مالی و نگرانی های اقتصادی ام را به تو می سپارم
شروع فعالیت
شرکت در جلسات و ثبت زمان است. شرکت در جلسات فرایند کلی بهبودی ما را حکایت می کند و با ثبت زمان با عادت زندگی کردن در ابهام مواجه می شویم.
بهبودی در Ua
چهار پایه بهبودی =جلسات، کارکردن قدم، ابزارهای ua و خدمت است
قبل
بعدی

برای شرکت در جلسات و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

جلسات حضوری
جلسات مجازی

مطالب خواندنی

نواحی انجمن کم درآمدان گمنام

جلسات مجازی 26 گروه

تعداد جلسات فعال انجمن در کشور

0
حضوری
0
حضوری
اصفهان چهارمحال بختیاری 16 گروه
کرمان و سیستان بلوچستان 10 گروه​
مازندران،گلستان، خراسان شمالی،خراسان رضوی، خراسان جنوبی 16 گروه
هرمزگان، فارس، خوزستان، بوشهر و کرمان
تهران، قم، کرج، رشت، قزوین و همدان 22 گروه
استان یزد 3 گروه