به کم درآمدان گمنام خوش آمدید

از شما و علاقمندی شما به کم درآمدان گمنام متشکریم.
لطفا از صفحه اینترنتی ما بازدید کنید

کم درآمدان گمنام انجمنی است بر پایه دوازده قدم ، متشکل از افرادی که برای بهبودی خود و دیگران گردهم می آیند تا از کم درآمدی رها شوند .

کم درآمدی شامل موارد بسیاری است که همه آنها مربوط به پول نیست. در حالی که مشهودترین پیامد آن ، عدم توانایی تأمین نیازهای فرد ، از جمله نیازهای آتی است ، و همچنین در عدم توانایی در پذیرفتن خود و بیان توانایی ها و شایستگی هایمان است. که مربوط به کم کاری ، یا کم گذاشتن است ، صرف نظر از اینکه چقدر پول در می آوریم.

ابزارهای UA شامل ابزارهای بهبودی است که امتحان خود را پس داده اند و در دوازده مورد فراهم شده است. اعضای UA همچنین از ابزارهای اضافی - چه به صورت جداگانه و چه با یاران عملکردی - برای حمایت از اقداماتی است که زندگی را پربار کرده و آرامش ایجاد می کند .

قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا UA برای شما کار خواهد کرد ، پیشنهاد می کنیم حداقل در شش جلسه UA (تلفنی یا رو در رو) حضور داشته باشید.