برچسب: آدرس جلسات

اسفند 05
آدرس جلسات ناحیه 8

آدرس جلسات کم درآمدان گمنام ناحیه هشت شامل 18 جلسه  می باشد که شامل 12 جلسه حضوری و 6…